onsdag 29 maj 2013

Uppdragsutbildningar åt Kalmar Länsstyrelse

Byggnadsvård Qvarnarp genomför fem uppdragsutbildningar åt Länsstyrelsen i Kalmar inom praktisk byggnadsvård. Målgruppen är fastighetsägare och yrkesverksamma i Kalmar län och kursdeltagandet är utan avgift. Anmälan sker genom Kompassen.

25-26 maj Timmerreparationer i Målilla hembygdsgård, Brännsjötorp.
Av Robin Andersson
15-16 juni , Nytimring i Sulegång by, av Petra Ensjö Einarsson
16 juni, Rödfärgskokning i Sulegång by, av Ragnar Söderman
26 juni, Tjärstrykning av brädtak, Stensjö By, av Per Zackrisson
27 juni, Reparation av naturstensgrunder till timmerbyggnader, Stensjö By, av Per Zackrisson

Den första kursen är genomförd och var överfull, nedan några bilder från kursen.


Foton : Arja Källbom, Per Zackrisson , Christian Råberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar