onsdag 26 oktober 2011

Kristallen den fina

I Bruzaholm finns en alldeles speciell anläggning -Kristallen ritad "för lyst och praktisk glädje" år 1962 av Peter Kautzky vid Sven Wranérs arkitektkontor för disponent Erik Bengtsson. Bengtsson ägde metallduksfabriken och anlade en handelsträdgård med odlingar, växthus och försäljningspaviljong i nära anslutning till fabriksbyggnaderna. Han skapade anläggningen av eget djupt intresse men också i personalvårdande syfte, en plats för de anställdas trivsel ochglädje, något som samtidigt låg i linje med företagets ambitioner att forma en tilltalande yttre miljö i brukssamhället. Läs mer på: http://www.jkpglm.se/kulturmiljo/PDF/2011/kristallen.pdf

Idag är Kristallen öde och i behov av restaureringinsatser. Var finns en entreprenör som har goda ideér om vad det ska användas till? Byggnadsvård Qvarnarp deltar i diskussionerna och deltog förra veckan i ett intressant idémöte arrangerat av Länsstyrelsen och Jönköpings läns museum. Eksjö kommun, ägare och samhällsförningar deltog.
Överst: Kristallen på 1960-talet, från rapport i länken ovan.
Nederst: Kristallen idag. Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar