söndag 4 september 2011

Kulturarv vid vatten

Foto: Per Zackrisson

Riksantikvarieämbetet genomförde tillsammans med länsstyrelsen i Jönköping en tredagars konferens och exkursion om kulturarv vid vatten i månadsskiftet aug-sept. Ämnen som diskuterades var t.ex kulturmiljövård, naturvård, biologisk mångfald och framför allt avvägning mellan dessa ibland motstående intresseområden. Exkursionen förlades till sin huvuddel till Gnosjöregionen där Töllstorp Industrimuseum, Kulturarv Marieholm, flottningsrännan i Valån och Jära vattensåg var intressanta mål där även verksamheterna demonstrerades. De flesta deltagarna kom från RAÄ, länsstyrelser, länsmuseer, skogsvården, vattenforskningen och ett fåtal privat aktörer. Kulturmiljövården dominerades helt av arkeologer. Från den privata sektorn deltog BvQ-medlemmen Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, som vidgade sina kunskaper och kontaktnätet för arbetet med dammar, vattenhjulsarbeten mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar