tisdag 7 juni 2011

Värdefull internutbildning

Internutbildning är en stor fördel med ett aktivt nätverk som Byggnadsvård Qvarnarp. Vår samlade kompetens är både djup och bred, och att lära av varann är väldigt god kompetensutveckling. Murarmästare Hans Larsson hade en kurs kakelugnsmakeri för plantskoleföretag och medlemmar i helgen som var. På kursen ingick hur man märker och plockar ned en kakelugn, hur man plockar ned och tätar toppen, hur läckage i bakmur tätas, hur spruckna kakel lagas, hur den fogas om samt hur en kakelugn ska eldas. En första hjälpen för kakelugnar, helt enkelt. Ibland är det också bråttom att rädda kakelugnar som skulle gå förlorade när hus ska rivas. I slutet på oktober sätter vi upp de två ugnar som vi plockade ned. En villa i Frinnaryd får alla sina kakelugnar i toppskick och vi får kompetensutveckling. Foton: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar