torsdag 7 april 2011

Vi tentar Byggarbetsmiljösamordning

En stor del av vårt nätverk deltog i slutet på mars i en utbildning som vi bad Sveriges Byggindustrier arrangera i Nässjö. På utbildningen för Byggarbetsmiljösamordning fanns också en del moderna byggare också. Av och till kände vi oss lite udda.. med våra små och hantverksintensiva uppdrag för att vårda vårt bebyggelsearv. Dagen ägnades åt lagar, regler och förodningar, gruppövningar kring arbetsmiljö och fallstudier. Om beställaren är en privatperson övergår arbetsmiljöansvaret automatiskt till entreprenören, såvida det inte är frågan om en delad entreprenad. Nu vet vi vad som gäller kring Byggarbetsmiljösamordning i projekteringsskede och utförandeskedet. Vi tentade av reglerna och många av våra medlemmar är nu certifierade byggarbetsmiljösamordnare BAS/P eller BAS/U och får upprätta arbetsmiljöplaner. För säkerhets skull.

Foto: Arja Källbom.
Robin Andersson på RA Bygghantverk verifierar sina kunskaper

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar