tisdag 15 mars 2011

Snabbinkallade timmermän till Hakarps kyrka

Isoleringen i Hakarps kyrka görs om och när den gamla isoleringen tagits bort upptäcktes rötskador i takfoten och i bärlinor. En av våra medlemmar, Jocke Erixon på Idelunds Bygghantverk & Snickeri fanns i närheten och kunde göra en första kontroll. Eftersom han inte hade tid att göra något åt skadan omedelbart så kontaktades en annan medlem - Svensk Byggtradition, som kunde komma loss för att ta sig an uppdraget. Vid närmare kontroll kunde vi konstatera att skadorna var omfattande och mycket gamla. Skadorna bestod bland annat i en avruttnad bärlina c:a 35 x 35 cm. Förstärkningar som sannolikt härrör från rötskadan är utförda i början av 1800-talet. Tillsammans med arkitekt, antikvarie och kyrkans representant bestämdes att det fanns anledning att komplettera med vissa förstärkningar i takresningen, vilket också utförts.

Foto: Byggmöte på kyrkvinden.
Per Zackrisson

Svensk Byggtradition
070 - 572 11 00
www.byggtradition.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar