fredag 9 juli 2010

Ger järnet på studiesemester

Per och Gunnar från Svensk Byggtradition tar en studiesemester i järnets tecken. Besök i Hävla gamla bruk ger intryck från våra äldsta hammare med tryckstock, allt i trä. En imponerande konstruktion med bilade ekstockar i dimensioner omkring 30”. Även en nyare hammare med gjutjärnsfundament. Anläggningen drevs då det begav sig av tre vattenhjul av underfallstyp.

Nästa besök blev smalspårsjärnvägen, ÖSlJ, i Mariefred där ångloket med flera vagnar denna dag kommer från ”trådrullatåget” JGJ som hade sin slutstation utanför Svensk Byggtradition´s kontor. Intressant besök även i verkstad och hallar. Imponerande restaureringsarbeten i järn, stål och trä.

Järndag i Karmansbo smedja i Västmanland innebär glödgning av ämne i Lancashirehärd, smide i mumblingshammare och valsning i Sveriges äldsta körbara valsverk från 1800-talets mitt.

Den gamla smedjan i Trångsfors i samma landskap har problem med vattenföringen i det nyligen rekonstruerade vattenhjulet. Rådgivning för hur vattenföringen ska ordnas har Per utfört på distans och arbetet med förändringen kunde nu studeras på plats. Det finns goda förutsättningar för en god funktion när vattenhjulet ska lyfta den sju ton tunga mumblingshammaren.

Resans slutmål blev några arbetspass som hyttdräng vid försöken med att framställa järn i en masugn av medeltida typ vid Nya Lapphyttan i Norberg. Ett synnerligen intressant semestrande med många frågeställningar. Efter nio års försök är man framme vid problem med att separera det smälta järnet från slaggen. En trolig orsak är att kolhalten inte kommer upp till mer än 2-3 %, den behöver upp till över 4%. Beror det på temperatur eller tid eller…Kul att spekulera tillsammans med erfarna industriledare och amatörkollegor.

Ni kan ”googla” på de kursiverade namnen så ser ni mer hur vi arbetar under några ”semesterdagar”.

Soligt och hett som på en riktig semester.

Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar