fredag 5 februari 2010

Trapphuset i tvillingstugan


Trapphuset i tvillingstugan som vi visat tidigare, färdigställs nu. När två ägarfamiljer blev oense på 1950-talet delades den gemensamma hallen och delar av trappen ställdes ut i ett uthus. Sen dess har omfattande takläckage förstört en del av kvarvarande trapp och golv. Tak och bjälklag har vi tidigare repararerat. Nu är trappsystemet med fem trappor återställt och nya kilsågade golv läggs in. Användbara delar av det gamla golvet sparas för ev. framtida reparationer. Ursprungligen var hallen, som vanligt, ouppvärmd. Nu ska hallen få värme av det vattenburna system som installeras. För det ändamålet har vi byggt en invändig isolerad kupa där vindstrappen kommer upp.

Johan Örfelt och Anders Wier utför de sista momenten på trapporna. Foto: Svensk Byggtradition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar