onsdag 14 oktober 2009

UMBRA restaurerar trapphus


UMBRA Byggnadsvård restaurerar trapphus i en bostadsrättförening på Torpa i Jönköping. Trapphusen hör till en av Torpas vackra 1920-tals putsarkitekturfastigheter, och har under smuts och plastfärg fantastiska målningar gömda. Originalmarmoreringar tas fram under lager av plastfärg, retuscheras och lagas. Kalkfärg rengörs och lagas. Taket tas fram och en tidstypisk 20-tals målning kommer att utföras. Snickerier ekådras och laseras för att återskapa originalutseendet. Vi samarbetar med kollegorna på Anne Håkanssons Måleri AB i denna restaurering.

Tyvärr är dekorationsmålade trapphus numera relativt sällsynta i Jönköping, och det är extra roligt att se bostadsrättsföreningens intresse och engagemang för sin fastighet. Förutom att de dagligen kommer att få njuta av målningarna, höjer de fastighetens både kulturhistoriska som marknadsekonomiska värde. Vi hoppas att få se fler föreningar och fastighetsägare som satsar på detta!
På fotot: Arja Källbom tar fram originalmarmorering under plastfärg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar